Cruise Ships Calling in Hong Kong, Azamara Club Cruises

CRUISE SHIPS CALLING IN HONG KONG (AZAMARA CLUB CRUISES)


Azamara Journey (30277 tons, 181 m)

Scheduled Arrival Time
(Actual Arrival Time)
Scheduled Departure Time
(Actual Departure Time)
Last Port Next Port Berth
2013/02/03 07:00
        (2013/02/03 07:14)
2013/02/04 18:00
        (2013/02/04 18:05)
Halong Bay, Vietnam Halong Bay, Vietnam Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui
(south outer berth, starboard alongside)
2013/03/06 06:00
        (2013/03/06 07:06)
2013/03/07 13:00
        (2013/03/07 13:04)
Halong Bay, Vietnam Xiamen, China Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui
(south inner berth, port alongside)
2013/04/01 18:30
        (2013/04/01 18:48)
2013/04/03 20:30
        (2013/04/02 20:37)
Xiamen, China Halong Bay, Vietnam Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui
(south inner berth, port alongside)
2013/12/09 06:00
        (2013/12/09 06:09)
2013/12/09 20:30
        (2013/12/09 20:31)
Halong Bay, Vietnam Halong Bay, Vietnam Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui
(south inner berth, port alongside)

Azamara Quest (30277 tons, 181 m)

Scheduled Arrival Time
(Actual Arrival Time)
Scheduled Departure Time
(Actual Departure Time)
Last Port Next Port Berth
2010/01/08 07:00
        (2010/01/08 07:04)
2010/01/10 20:00
        (2010/01/10 19:49)
Canton (Guangzhou),
China
Da Nang, Vietnam Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui
(south outer berth, port alongside)
2010/02/05 07:00
        (2010/02/05 06:51)
2010/02/07 20:00
        (2010/02/07 20:05)
Halong Bay, Vietnam Da Nang, Vietnam Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui
(south outer berth, port alongside)
2010/03/05 07:00
        (2010/03/05 06:59)
2010/03/07 18:00
        (2010/03/07 18:07)
Halong Bay, Vietnam Keelung (Taipei), Taiwan Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui
(south outer berth, port alongside)
2010/03/30 08:00
        (2010/03/30 08:04)
2010/03/30 23:59
        (2010/03/31 00:04)
Keelung (Taipei), Taiwan Da Nang, Vietnam Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui
(south outer berth, port alongside)
2011/01/07 07:00
        (2011/01/07 06:30)
2011/01/09 20:00
        (2011/01/09 19:50)
Halong Bay, Vietnam Da Nang, Vietnam Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui
(south outer berth, port alongside)
2011/02/04 07:00
        (2011/02/04 06:53)
2011/02/06 20:00
        (2011/02/06 19:49)
Halong Bay, Vietnam Da Nang, Vietnam Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui
(north berth, port alongside)
2011/03/04 07:00
        (2011/03/04 07:11)
2011/03/06 14:00
        (2011/03/06 13:58)
Halong Bay, Vietnam Xiamen, China Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui
(north berth, port alongside)
2011/03/28 10:00
        (2011/03/28
07:23)
2011/03/30 20:00
        (2011/03/30 19:49)
Jeju Island, South Korea Da Nang, Vietnam Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui
(south inner berth, port alongside)
2012/01/18 07:00
        (2012/01/18 06:04)
2012/01/18 20:00
        (2012/01/18 20:10)
Halong Bay, Vietnam Halong Bay, Vietnam Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui
(south outer berth, port alongside)
2012/02/15 07:00
        (2012/02/15 06:55)
2012/02/15 20:00
        (2012/02/15 20:01)
Halong Bay, Vietnam Halong Bay, Vietnam Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui
(south inner berth, port alongside)
2012/03/06 07:00
        (2012/03/06 07:41)
2012/03/07 20:00
        (2012/03/07 19:58)
Ho Chi Minh City,
Vietnam
Hualien, Taiwan Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui
(south outer berth, port alongside)
2012/03/26 07:00
        (2012/03/26 07:00)
2012/03/26 17:00
        (2012/03/26 17:17)
Hualien, Taiwan Manila, the Philippines Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui
(south outer berth, port alongside)

Back to Cruise Ships Calling in Hong Kong